2018 YILI                                                                                                                              DOSYA 
   
1 Ocak - 30 Haziran 2018 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
2017 YILI                                                                                                                              DOSYA 
01 ocak -31 Aralık 2017 Dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu  İNDİR
1 Ocak - 30 Haziran 2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
İNDİR
2016 YILI DOSYA
2016 Yılı Denetçi Raporu İNDİR
1 Ocak - 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
 1 Ocak - 30 Haziran 2016 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
2015 YILI DOSYA
1 Ocak - 31 Aralık 2015 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
 1 Ocak - 30 Haziran 2015 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
2014 YILI DOSYA
1 Ocak - 31 Aralık 2014 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
 1 Ocak - 30 Haziran 2014 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
2013 YILI DOSYA
1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
2012 YILI DOSYA
1 Ocak - 31 Aralık 2012 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR
2011 YILI DOSYA
1 Ocak - 31 Aralık 2011 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İNDİR