Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk

Ürünlerimiz


Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk

Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucunda kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır.