Ürünlerimiz


Nedir?

Her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.Apartman Ortak Alan Sigportasını Apartman yöneticileri, Site Yöneticileri ve Profesyönel apartman yönetim firmaları yaptırabilir.

Aidatların toplanması, bakımların yaptırılması, kat görevlisinin idaresi ve bunların yanında daha bir çok görev ve sorumluluk. Üstüne üstlük birde ortaya çıkan hasarlar sonucu ortaya çıkan maliyetlerin site veya apartman sakinlerine izahı…

Tüm yöneticileri bir çok yükten kurtaracak aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran APARTMAN ORTAK ALAN poliçesini Koru Mutuel Sigorta tarafından teminat altına alabilirsiniz.

Teminatlar

 • Bina (Yangın, Yıldırım, İnfilak)
 • Demirbaş (Yangın, Yıldırım, İnfilak)
 • Dahili Dekorasyon (Yangın, Yıldırım, İnfilak)
 • Makina Tesisat (Yangın, Yıldırım, İnfilak)
 • Emtea (Yangın, Yıldırım, İnfilak)
 • 3. Şahıs Malları (Yangın, Yıldırım, İnfilak)
 • Kasa (Yangın, Yıldırım, İnfilak)
 • Yangın Mali Mesuliyet Teminatı
 • Kar Ağırlığı Teminatı
 • Fırtına Teminatı
 • Toprak ve Yer Kayması Teminatı
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Teminatı
 • Sel veya Su Baskını Teminatı
 • Enkaz Kaldırma Masrafları Teminatı
 • Hırsızlık Teminatı
 • Kasa Hırsızlık Teminatı
 • Deprem (Bina) Teminatı
 • Deprem (Muhteviyat) Teminatı

Ek Teminatlar

 • Dahili Su, Hava Taşıtları Çarpması, Kara Taşıtları Çarpması, ve Duman teminatlarını kapsamaktadır.
 • Koru Özel Konut Teminatları
 • Bina Sabit Tesisat Hırsızlık
 • Dolu
 • Kazaen Kırılma
 • İzolasyon Eksikliği
 • İş Durması
 • Alternatif İşyeri
 • Cam Kırılması
 • Asansör Mali Sorumluluk Teminatı
 • Ferdi kaza Teminatı
 • 3.Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı
 • İşveren Mali Mesuliyet Teminatı
 • Elektronik Cihaz Teminatı
 • Hukuksal Koruma
 • Koru Yardım Hizmetleri
 • Koru Özel İşyeri Teminatları

Apartman ve Site Ortak Yerler Özel Ek Teminatları

 • Yangın Söndürme Masrafları
 • Zararın Önlenmesi İçin Yapılan Masraflar
 • Yeni Yatırımlar Teminatı
 • Çalışanlara ait Eşyalar
 • Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Teminatı
 • Sprinkler Sızıntı Teminatı
 • Yakıt Sızması Teminatı
 • Mimar/Mühendislik ve Müşavir Ücretleri
 • Alevsiz Yangın ve Kavrulma Teminatı
 • İçe Çökme (ımplosion) Teminatı
 • Kanal Oluk, Atıksu Yollarının Temizliği Masrafı Teminatı
 • Aşırma Yoluyla Muhteviyat Hırsızlığı Teminatı
 • Açıkta bulunan Muhteviyat

Genel Şartlar

 • Yangın Sigortası Genel Şartları
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
 • Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları