Ürünlerimiz


İşveren Sorumluluk

İşveren Sorumluluk Sigortası ile, işyerinde meydana gelen iş kazalarında sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı işçilerin uğrayacakları bedeni zararlar nedeniyle İşverenin zarar gören işçilere veya işçilerin yasal hak sahiplerine karşı yasal sorumlulukları için teminat verilmektedir.

Bu sigorta Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sağlanan yardımların üzerinde veya dışında kalan talepler ile yine bu kurum tarafından işverene karşı açılan rücu davaları sonucunda işveren tarafından ödenmesi gereken tazminatlar için güvence sağlamaktadır.

İşveren Sorumluluk Sigortası ile:

  • İşçilerin işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar sonucunda ortaya çıkan zararlar
  • İşçilerin görev nedeniyle bir başka yere gönderilmesi sırasında meydana gelen kazalar sonucunda zarar görmesi
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
  • Meslek hastalıkları nedeniyle talep edilen tazminatlar
  • Manevi tazminat talepleri

teminat altına alınabilmektedir.