Ürünlerimiz


Taşınan Para (Kıymet Nakli)

Bu sigorta ile sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak vb. kıymetlerin, sigortalının personeli tarafından taşınması sırasında;

  • Üçüncü kişiler tarafından tehdit, zor ve şiddet kullanma yoluyla yapılacak gasp ve hırsızlık
  • Araçla yapılan taşımalar sırasında aracın kazaya uğraması ve yanması sonucundaki zarar ve hırsızlık

Taşıma sırasındaki zorlayıcı nedenler sonucunda oluşacak kayıplar için güvence sağlamaktadır.