Ürünlerimiz


Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

Sigortanın geçerlilik süresi içinde, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay sonucunda;

  • Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
  • Üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle

Üçüncü Şahısların sigortalıya karşı ileri sürebilecekleri tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki sorumluluğuna ilişkin mevzuat hükümleri, genel şart ve özel şartlar kapsamında güvence altına alır.