Ürünlerimiz


Ürün Sorumluluk

Sigortalının dizaynını gerçekleştirdiği, ürettiği ve sattığı ürünlerinin ve bunların herhangi bir parçasının kusurlu, zarar verici veya ayıplı olmasına bağlı olarak, bu ürünlerin sigortalının kontrolünden çıkmasından sonra gerçekleşen ve

  • Üçüncü kişilerin bedensel zararına (ölüm, yaralanma, sakatlanma,hastalık ve rahatsızlık dahil olmak üzere)
  • Üçüncü Kişilere ait mal/mülkün hasarlanması veya zarar görmesine istinaden sigortalıya karşı ileri sürülebilecek tazminat talepleri sonucunda sigortalının hukuki sorumluluğunu sigorta eder.

Ayrıca ürünün nihai tüketiciye ulaştıktan sonra herhangi bir problem durumunda geri çağrılması ve geri toplanması için yapılacak masraflar ek olarak alınabilir sigorta kapsamı daha da genişletilebilir.