Taşıyıcı Mali Mesuliyet Poliçesi

Ürünlerimiz


TAŞIYICI MALİ MESULİYET POLİÇESİ

 

KORU SİGORTA TAŞIYICI MALİ MESULİYET POLİÇESİ YAPTIRIN HASAR DURUMUNDA, ZARARI MAL SAHİBİNE BİZ ÖDEYELİM.

 
Taşıdığınız yükün sevki esnasında her hangi bir kaza ile karşılaşabilirsiniz… 
Koru Sigorta Taşıyıcı Mali Mesuliyet poliçesini yaptırın. 
Hasar durumunda sizin adınıza mal sahibinin yüküne gelen zararları biz ödeyelim.  
 
ÜRÜN BİLGİSİ
Taşıyıcının taşıdığı mallara ilişkin hukuki sorumluluklarını teminat altına alır. Taşımacılık yapan nakliyat firmalara sevk ettirecekleri malların nakliyatı sırasında kendilerinin kusurundan kaynaklanan bir rizikoya maruz kalmaları neticesi oluşacak zararlar sonucu mal sahiplerinin kendilerine yöneltecekleri zarar ve ziyan taleplerini teminat altına almak amacıyla düzenlenmesini istedikleri bir poliçe türüdür.
Teminat altına alınan bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu mala gelen zararlar sigortalıya (nakliyeciye) değil, sigortalı (nakliyeci) adına mal sahibine ödenir.
Bu sigorta türünde Emtea Nakliyat Sigortaları ile verilen teminat türlerinde yer alan ‘’geniş ve dar teminat’’ kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucu taşıyıcıya düşen hukuki sorumluluk teminat altına alınır.
 
TEMİNATLAR
Kamyon Klozu teminatı kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucunda Sigortalı'ya (nakliyat şirketi) düşecek hukuki sorumluluğu, T.T.K.'nun ilgili hükümleri ve yasadan doğan sorumluluklara bağlı olarak sigorta eder. 
 
Taşıyıcının kusuru ile meydana gelebilecek kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması ve çarpması neticesinde taşınan emteanın uğrayacağı ziya ve hasarlar teminat kapsamındadır. 
 
Yükleme, aktarma ve boşaltma rizikolarından doğacak sorumluluk hali teminat kapsamından hariçtir.
 
İsteğe bağlı olarak Taşıyıcı Mali Mesuliyet ürünümüze hırsızlık teminatı da ilave edilebilmektedir.
 
 
HASAR ANINDA
Sahip olduğunuz Koru Sigorta poliçelerinizle ilgili olarak, bir hasar meydana geldiğinde 7/24 hizmet veren 0850 205 56 78 veya 0216 465 73 53 nolu çağrı merkezimizi arayınız.
 
Hasar ihbarı anında aşağıdaki bilgiler sizden istenecektir:
Poliçe Numarası
Sigortalının adı, soyadı 
Hasar Tarihi
Tahmini hasar miktarı
Hasarın mahiyeti
Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu
 
Hasar Durumunda İstenecek Evraklar
- Toplu taşıma irsaliyesi, 
- Fatura 
- Hasarlı emteaların fotoğrafları 
- Kaza zaptı, 
- Ehliyet fotokopisi, 
- Aracın tescil ve trafik belge fotokopisi 
- Alkol muayene zaptı 
- Hasar tespit tutanağı
 
EMTEA SİGORTASI İLE TAŞIYICI SORUMLULUK SİGORTASI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?
 
- Sigortalanabilir menfaat
Emtea Nakliyat Sigortasında; Malın fiziki varlığıdır. 
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Taşıyıcının hukuki sorumluluğudur.
 
- Sigortalı
Emtea Nakliyat Sigortasında; Malın sahibidir.
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Nakliyat firmasıdır.
 
- Sigorta bedeli
Emtea Nakliyat Sigortasında; Malın fatura kıymeti + masraflardır. 
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Teminat limitidir.
 
 
- Tazminat ödeme esası
Emtea Nakliyat Sigortasında; Kusur aranmaz.  
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Taşıyıcının kusuru aranır.
 
- Teminatın verilebildiği taşıma türleri
Emtea Nakliyat Sigortasında; Bütün taşıma türleri verilir.  
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasında; Sadece karayolu taşıma türüne verilir.
 
SİZE YAKIN ACENTE
Taşıyıcı Mali Mesuliyet poliçesi için sizi en yakın acentemize bekliyoruz. 
 
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZ
Bölge müdürlüklerimiz için tıklayınız
 
GENEL ŞARTLAR
Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları