Kabul Ediyorum
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için tıklayınız
×
7/24 DESTEK HATTI: 0850 340 34 34

DASK - ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Koru Sigorta, avantajları ile sigortasız kalmayın! Hayatın her anında, Koru Sigorta hep yanınızda!

ÜRÜN BİLGİSİ

Deprem ve deprem sonrası yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşacak riskler; Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından karşılanan “Zorunlu Deprem Sigortası” ile teminat altına alınmaktadır.

 • ANA TEMİNATLAR

  DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır.

  • Temeller
  • Ana duvarlar
  • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
  • Bahçe duvarları
  • İstinat duvarları
  • Tavan ve tabanlar
  • Merdivenler
  • Asansörler
  • Sahanlıklar
  • Koridorlar
  • Çatılar
  • Bacalar
  • Yapının tamamlayıcı bölümleri.

  Azami Teminat Limiti
  DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için Konut poliçesi yaptırmalıdır. Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak deprem dışındaki riskler için Koru Sigorta “Evimi Koru” poliçesi yaptırmanızı öneririz.

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Gereğince Kapsam Dahilindeki Binalar:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir. “Zorunlu Deprem Sigortası”; binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı, meskenin brüt yüzölçümü ve binanın inşa yılına dayanarak hesaplanır.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Kapsam Dışında Kalan Binalar:

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Kanununa” tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri, genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle, sigorta kapsamı dışında yer alır. Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari (İsteğe bağlı) Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür. Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar için de “İhtiyari Deprem Sigortası” yaptırılabilir.

Poliçe Yaptırmak İçin İstenen Bilgiler

Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Adresi
 • Cep Telefonu
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

 • Açık Adresi
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu
 • Brüt Yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki “Zorunlu Deprem Sigortası” tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

GENEL ŞARTLAR

Hasar ihbar durumunda

Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin, teminat kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı zararlarının bildirimi için aşağıda belirtilen ihbar noktalarını aramalarını rica ederiz. İhbar noktalarından alacağınız bilgi ve yönlendirmelerle, hasarınızın tespit ve tazmini için gerekli işlemleriniz en hızlı şekilde uygulamaya alınır.

 • ALO DASK 125
 • Web sitemizde bulunan ONLİNE HASAR İŞLEMLERİ  adımından.
 • Koru Sigorta destek hattı 0850 340 34 34

Hasar İhbarında İstenen Belgeler:

DASK’ın Zorunlu Deprem Sigortası’ndan faydalanabilmeniz için binanızın tamamen ya da kısmı olarak zarar görmüş olması fark etmez; küçük ya da büyük maddi zararlar için de tazminat talep edilebilir.

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararlarınızın, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler şöyledir:

 • Hasar bildirimi (T.C. kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel tapu bilgisi
 • Hasar yeri açık adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)

Ayrıca, sigortalı bina üzerinde “Zorunlu Deprem Sigortası” poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmelidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • ZDS kapsamı nedir?

  Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

 • Teminat kapsamı dışındaki durumlar nelerdir?

  Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

  Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

  • Enkaz kaldırma masrafları.
  •Her türlü taşınır mal, eşya.
  • Kar kaybı.
  • Tüm bedeni zararlar ve vefat.
  • İş durması.
  • Manevi tazminat talepleri.
  • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar.
  • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar.
  • Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları.
  • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar.
  • Kira mahrumiyeti.

 • Hangi binalar ZDS kapsamında değildir?

  Aşağıda belirtilen bina türleri teminat kapsamı dışında değerlendirilir:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar.
  • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar.
  • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar. (İş hanı / İş merkezi / İdari hizmet/ Eğitim merkezi vs.)
  • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar.
  • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

 • İşyerleri ZDS kapsamında mıdır?

  Zorunlu Deprem Sigortası’nın Genel Şartlar A-2 Sigorta kapsamı dışında kalan binalar maddesi gereği; Tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar,” Zorunlu Deprem Sigortası” kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

 • ZDS ile sunulan teminat içerikleri nelerdir?

  DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar.

 • Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır:

  Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar çatılar, bacalar, yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri.

BİZE ULAŞIN

HIZLI ERİŞİM

0850 340 34 34

numarasından iletişime geçebilirsiniz