Kabul Ediyorum
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için tıklayınız
×
7/24 DESTEK HATTI: 0850 340 34 34

BENİ KORU FERDİ KAZA SİGORTASI

Koru Sigorta beklenmedik kazalara karşı, sizi ve sevdiklerinizi koruma altına alırken; araç, ferdi yardım ve konut asistans hizmetleri ile hayatın her anında hep yanınızda!

ÜRÜN BİLGİSİ

Ferdi Kaza Sigortası taraflarca belirlenen genel ve özel şartlar çerçevesinde ani ve beklenmedik kazalara karşı sizi ve sevdiklerinizi koruma altına alır. “Beni Koru Ferdi Kaza” sigortası, vefattan daimî sakatlığa, tedavi masraflarından kişisel sorumluluğa, birlikte belirlediğimiz ek gündelik tazminat ile araç, konut, ferdi yardım asistans hizmetleri ile hep yanınızda!

 • ANA TEMİNATLAR

   “Beni Koru Ferdi Kaza” sigortası, sizi ve dolaylı olarak ailenizi aşağıdaki teminatlar dahilinde güvence altına alır.

  • Ferdi Kaza Vefat
  • Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık
  • Ferdi Kaza Tedavi Masrafları
  • Kişisel Sorumluluk

  Ferdi Kaza Vefat
  Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

  Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık
  Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimî maluliyetin kati surette tespitini müteakip, daimî maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8B de yazılı nispetler ve şartlar dâhilinde kendisine ödenir.

  Ferdi Kaza Tedavi Masrafları
  Sigortalının poliçe kapsamında yer alan bir kaza sonucunda yaralanması veya sakatlanması durumunda tedavi için yapılan doktor ücreti ile cerrahi işlemler, ilaç, tahlil, röntgen ve diğer tedavi giderleri fatura ile belgelenmek kaydıyla poliçede yazılı “Tedavi Masrafları” limitine kadar “Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları” dahilinde tazmin edilir.

  Kişisel Sorumluluk
  “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları” ve poliçe özel şartları çerçevesinde, sigortalının üçüncü bir şahsın kazara ölümüne veya bedenen yaralanmasına veya üçüncü bir şahıssa ait malın kaybına veya zarar görmesine neden olan hareketi sonucunda, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek hukuki talepler poliçede belirtilen limite kadar karşılanır.

 • EK TEMİNATLAR

  Gündelik Tazminat
  Ferdi Kaza Genel Şartlarının poliçede özel şartlarına aykırı düşmeyen hükümleri saklı kalmak kaydı ile; sigortalının, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine tedavinin başladığı tarihten itibaren iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar azami 200 gün süreyle poliçede yazılı limitler dâhilinde gündelik tazminat ödenir. Sigortalı kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir.

GENEL ŞARTLAR

Avantajlarımız

Sahip olduğunuz “Beni Koru Ferdi Kaza” poliçesi ile vefattan sürekli sakatlığa, tedavi masraflarından kişisel sorumluluğa sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alarak konut, araç ve ferdi yardım hizmetleri ile hayatınızı kolaylaştırıyoruz.

ASİSTANS HİZMETLERİ

0850 205 56 78 numaralı çağrı merkezimize ulaşarak, aşağıdaki hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Konut Asistans Hizmetleri

 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Cam işleri
 • Anahtar işleri
 • Sigortalı faturalarının ödenmesi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
 • Otel hizmeti
 • Güvenlik şirketi
 • Acil mesajların iletilmesi hizmeti
 • Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
 • Bilgi ve organizasyon servis hizmetleri

Araç Asistans Hizmetleri

Araç asistans hizmeti teminatından yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların olması gereklidir.

 • Sigortalı kişi, aracın ruhsat sahibi ya da aracın daimî sürücüsü olmalıdır.
 • Araç teminatları, ağırlığı 3500 kg’ı aşmamış gerekmektedir.
 • Ruhsattaki kullanım amacı hususi olarak kayıtlı olan binek araçları kapsamaktadır.

Teminat ile verilen hizmetler aşağıdaki gibidir.

 • Aracın çekilmesi (Kaza durumunda)
 • Oto kapı kilit (Sadece binek araçlar için) İşçilik
 • Aracın çekilmesi (Arıza durumunda)(Poliçe başlangıcından 3 gün sonra geçerlidir.)
 • Lastik değiştirilmesi hizmeti
 • Aracın vinç ile kurtarılması
 • Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Ferdi Yardım Hizmetleri

 • Kaza sonucu yaralanma durumunda nakil
 • Taburcu olduktan sonra daimî İkametgâha nakil
 • Eşlik eden birinci derece aile üyelerinin nakli veya daimî İkametgahlarına geri gönderilmesi
 • Kaza sonucu yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılması
 • Sigortalı ’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması (Seyahat sınırsız)
 • Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 • Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 • Vefat eden Sigortalının ve eşlik eden birinci derece aile üyelerinin nakli
 • Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması
 • İlaç gönderilmesi organizasyon hizmeti

Hasar durumunda

Sahip olduğunuz Koru Sigorta poliçelerinizle ilgili olarak bir hasar meydana geldiğinde 7/24 hizmet veren 0850 205 56 78 numaralı çağrı merkezimizi arayınız. Hasar ihbarı sırasında sizden aşağıdaki bilgiler istenecektir.

 • Poliçe numarası
 • Sigortalının ad ve soyadı
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın mahiyeti

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Ferdi kaza sigortası kapsamında hasar oluşması durumunda hazırlamam gereken belgeler nelerdir?

  • Kaza ile ilgili tutanaklar
  • Veraset ilamı (Vefat halinde)
  • Aile nüfus kaydı (Vefat halinde)
  • Ölüm raporu
  • Hastane kati raporu (Yaralanmalarda)
  • Maluliyet derecesini gösteren hastane kati raporu (Daimî sakatlık hallerinde)

 • Ferdi Kaza Sigortası beni ne gibi durumlara karşı güvence altına alır?

  Örneklemek gerekir ise dışarıda yürürken, evde bir iş ile uğraşırken, merdivenlerden inerken,

  yol kenarındayken başınıza gelebilecek kazalar ile böcek, kene sokması ya da zehirlenme gibi durumlar bu poliçenin teminat konusuna girer. Ecel ile ölüm kaza olarak nitelendirilmediği için “Ferdi Kaza” teminatı kapsamında değerlendirilmez.

BİZE ULAŞIN

HIZLI ERİŞİM

0850 340 34 34

numarasından iletişime geçebilirsiniz